Nieuws

Gratis WiFi in het zwembad

Bezoekers van zwembad ‘Onder Ons’ kunnen voortaan gratis gebruik maken van het internet. Deze week is namelijk een WiFi-netwerk geïnstalleerd. Het gebruik en de beschikbaarheid van internet is meer en meer een basisvoorziening, daarom zijn we blij dat we deze service gratis kunnen aanbieden aan onze klanten. Het is een stukje extra service waar de kinderen, maar ook ouders gebruik van kunnen maken bij het bezoek aan ons zwembad.

Voorwaarden gebruik Gratis WiFi Zwembad ‘Onder Ons’

  • Zwembad ‘Onder Ons’ stelt gratis WiFi voor haar bezoekers beschikbaar, voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.
  • Zwembad ‘Onder ons’ biedt geen ondersteuning bij het opzetten van de internetverbinding.
  • Daar waar van toepassing gelden de huisregels van Zwembad ‘Onder Ons’ zoals die staan in het huisreglement. Zwembad ‘Onder Ons’ is gerechtigd om in voorkomende gevallen de toegang tot internet te blokkeren.
  • Het gebruik van WiFi is op basis van een fair use policy. Dit houdt in dat er geen vaste limiet is gesteld op de hoeveelheid data die mag worden verstuurd en ontvangen.
  • Zwembad ‘Onder Ons’ kan ingrijpen als er significant meer dataverkeer wordt gebruikt, dan het gemiddelde.
  • Zwembad ‘Onder Ons’ houdt het recht om de verbinding van WiFi met de gebruiker te blokkeren, indien de gebruiker in strijd is met het huisreglement.
  • Zwembad ‘Onder Ons’ is niet verantwoordelijk voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van de gebruiker.
  • Zwembad ‘Onder Ons’ neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie die door de gebruiker geplaatst is op een server of internet. Een gebruiker is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op het server/internet geplaatst wordt. De inhoud en strekking van de tekst en afbeeldingen mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend zijn.
  • De gebruiker verklaart Zwembad ‘Onder Ons’ nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van het internet, netwerk en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen.