Onze huisregels

Zoals in elk huis, hebben wij ook huisregels. Die hebben we om de veiligheid van jou, medebezoekers en zwembadpersoneel te borgen. Als iedereen zich aan onze regels houdt, is er niets aan de hand en heeft iedereen een plezierige tijd. Mocht men zich toch niet aan de regels houden, dan kan het personeel jou de toegang tot het zwembad ontzeggen. Wij wensen jou veel zwemplezier!

Instructies badpersoneel

Bezoekers moeten de aanwijzingen van het badpersoneel altijd opvolgen.

Toegang met volwassene

Kinderen die niet kunnen zwemmen, krijgen alleen toegang tot het zwembad als er een volwassene bij hem / haar is.

Zwemvaardigheid

Bezoekers mogen alleen in het diepe gedeelte van het zwembad als deze beschikken over voldoende zwemvaardigheid (beoordeling door het zwembadpersoneel). Als voldoende zwemvaardigheid hanteren we minimaal het A diploma.

Kinderen zonder diploma A

Kinderen die geen A diploma hebben, mogen niet zelfstandig in borstdiep op dieper water verblijven. Dat geldt ook voor kinderen die zwembandjes dragen. Kinderen die geen A diploma hebben, mogen alleen in dieper water onder begeleiding van een volwassene. Hiervoor moet in elk afzonderlijk geval toestemming gevraagd worden bij het toezichthoudend zwembadpersoneel.

Zwemmen met een volwassene

Tijdens het recreatief zwemmen mag er alleen in zwemkleding gezwommen worden. Het dragen van lange broeken waarbij de knie niet meer zichtbaar is, is niet toegestaan.

Tijdens zwemlessen

Tijdens zwemlessen mogen recreatieve zwemmers niet zwemmen. Vrij zwemmen kan indien er een extra zwembadpersoneel aanwezig is en deze hiervoor toestemming geeft.

Onweer

In geval van onweer hanteren wij de volgende regels:

  • Bij het eerste gerommel (in de verte) direct het water verlaten
  • Schuilen in het kleedgebouw
  • Een half uur na de laatste bliksem of donder gaat het zwembad pas weer open – een veilige marge die wettelijk is vastgesteld.

Duikplanken

Het zwembadpersoneel kan één of beide duikplanken sluiten wanneer de situatie hierom vraagt. Voor de springkuil gelden aparte regels die gepubliceerd zijn aan de voet van de hoge duikplank.

Hinderlijk gedrag

Hinderlijk gedrag ten opzichte van andere bezoekers is niet toegestaan.

Alcohol

Het overmatig gebruik van alcoholische dranken op het zwembadterrein is verboden. En uiteraard gelden bij ons ook de wettelijke regels: onder de 18 jaar is alcohol verboden. Bij twijfel kan het personeel om een ID bewijs vragen.

Muziek

Het spelen van muziek op de ligweide is toegestaan als dit geen overlast geeft.

Harlopen / Rennen

Hardlopen / rennen is niet toegestaan als dit tot gevaarlijke situaties leidt.

Breekbare voorwerpen

Het gebruik van breekbare voorwerpen zoals glas is niet toegestaan.

Balspelen

Balspelen zijn in het water alleen toegestaan als dit geen overlast vormt voor andere bezoekers. Bij drukte (dit is te beoordelen door het personeel) mag in het eerste bad niet met ballen gegooid worden. Op het terrein is een beachvolleybalveld aangelegd voor balspelen. Wanneer het zwembadpersoneel het wenselijk acht kan het gebruik van spelmateriaal verboden worden.

Foto’s voor promotiedoeleinden

Voor promotiedoeleinden kunnen er foto’s gemaakt worden. Indien je dit niet op prijs stelt, vragen wij jou om dit door te geven aan het zwembadpersoneel. Wij zullen er dan zoveel mogelijk rekening mee houden.