Voor het publiek

Onze huisregels

Onze huisregels

Aanwijzingen zwembadpersoneel opvolgen
Het is belangrijk om de instructies en aanwijzingen van het zwembadpersoneel op te volgen. Dit is voor de veiligheid van alle bezoekers.

Zwemvaardigheid vereist voor diepere gedeelte
Om in het diepere gedeelte van het zwembad te mogen zwemmen, moet je voldoende zwemvaardigheid hebben. Dit wordt beoordeeld door het toezichthoudend personeel. Voor voldoende zwemvaardigheid is minimaal het A-diploma vereist.

Kinderen zonder zwemvaardigheid alleen onder begeleiding toegestaan
Kinderen die niet kunnen zwemmen, mogen alleen onder begeleiding van een volwassene het zwembad betreden. Voor kinderen zonder A-diploma gelden extra regels (zie volgend punt).

Kinderen zonder zwemvaardigheid moeten zwembandjes dragen
Kinderen zonder A-diploma mogen niet zelfstandig in dieper water verblijven, ook niet als ze zwembandjes dragen. Ze moeten onder begeleiding van een volwassene zijn en mogen alleen in dieper water onder begeleiding van een volwassene zwemmen. Hiervoor moet in elk afzonderlijk geval toestemming gevraagd worden bij het toezichthoudend zwembadpersoneel.

Hinderlijk gedrag niet toegestaan
Hinderlijk gedrag, zoals schreeuwen, duwen of ander storend gedrag, is niet toegestaan en kan leiden tot verwijdering uit het zwembad.

Gebruik van breekbare voorwerpen niet toegestaan
Het gebruik van breekbare voorwerpen zoals glas is niet toegestaan. Dit om te voorkomen dat er glasscherven in het water terechtkomen en hierdoor onveilige situaties ontstaan.

Gevonden voorwerpen afgeven
Gevonden voorwerpen moeten worden afgegeven bij de zwembadmedewerkers. Zo kunnen deze voorwerpen worden teruggegeven aan de eigenaar.

Regels tijdens zwemlessen
Tijdens de zwemlessen kan er geen gebruik worden gemaakt van het zwembad door recreatieve zwemmers. Dit geldt voor zowel het grote bad als het peuterbad.

Muziek op ligweide
Het is toegestaan om muziek af te spelen op de ligweide, maar dit mag geen overlast veroorzaken voor andere bezoekers.

Hardlopen op perrons niet toegestaan
Op de perrons mag niet worden gerend, dit om te voorkomen dat andere bezoekers in gevaarlijke situaties terechtkomen.

Balspelen alleen onder bepaalde voorwaarden toegestaan
Balspelen zijn in het water alleen toegestaan als dit geen overlast veroorzaakt voor andere bezoekers. Bij drukte mag er in het eerste bad niet met ballen worden gespeeld. Op het terrein is een beachvolleybalveld aanwezig voor balspelen.

Sluiting duikplanken mogelijk
Het zwembadpersoneel kan een of beide duikplanken sluiten als de situatie daarom vraagt. Voor de springkuil gelden aparte regels die bij de duikplank worden gepubliceerd.

Regels tijdens onweer
Bij onweer moeten bezoekers het water direct verlaten en schuilen in het kleedgebouw. Pas een half uur na de laatste bliksem of donder mag het zwembad weer open. Dit is om de veiligheid van de bezoekers te waarborgen.

Als bezoekers zich niet aan de huisregels houden
Als bezoekers zich niet aan de huisregels houden, kunnen zij namens het bestuur uit het zwembad worden verwijderd. Dit wordt gedaan om de veiligheid en het plezier van de andere bezoekers te waarborgen. We hanteren hier het protocol “Vrolijk en Veilig“.

ACtuele Openingstijden

We zijn open vanaf 29 april tot en met 1 september

Maandag tot en met vrijdag 
08.00 – 10.00
14.00 – 16.30
18.30 – 20.00

Zaterdag en zondag
13.00 – 17.00

Bij mooi weer
Bij extreem mooi weer doen wij ons best om de openingstijden te verruimen. Dit maken we op Facebook bekend.

Tijdens zwemlessen
Tijdens zwemlessen is het zwembad niet toegankelijk voor bezoekers.

Aanmelden als vrijwilliger

We zijn trots en we vervelen ons nooit
We zijn trots op ons zwembad, maar nog trotser op onze vrijwilligers. Ze onderhouden het groen, bereiden seizoenskaarten voor, draaien kassadiensten en maken de accommodatie schoon. We zoeken altijd vrijwilligers, dus als je geïnteresseerd bent en je hebt tijd over vul dan het formulier in.

Inschrijven voor zwemlessen

Vul het formulier in en ontvang een ontvangstbevestiging. We nemen contact met je op over het beginnen van de zwemlessen. Koop eerst een seizoenskaart en/of 10-lessenkaart via onze webshop, als je dat nog niet hebt gedaan.

Inschrijven voor zwemdiploma