Voor de beveiliging van jouw gegevens

Onze PRIVACYVERKLARING

Onze privacyverklaring

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeren wij je daarom over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Wie zijn wij?
Wij zijn Zwembad Onder Ons De Krim, gevestigd aan Hoofdweg 71, 7782 PP De Krim, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66124123. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • Naam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer (in geval van betaling via de webshop)


Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het afhandelen van jouw betaling via de webshop
  • Het versturen van nieuwsbrieven en andere marketinguitingen, mits je hiervoor toestemming hebt gegeven
  • Het verbeteren van onze dienstverlening, bijvoorbeeld door het analyseren van bezoekersgedrag op de webshop


Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of zolang als de wet dat voorschrijft.

Delen wij persoonsgegevens met derden?
Wij delen persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Wij maken gebruik van diensten van derden voor het afhandelen van betalingen via de webshop en voor het versturen van nieuwsbrieven. Wij zorgen ervoor dat deze partijen zich houden aan de geldende privacywetgeving.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo maken wij gebruik van beveiligde verbindingen en opslagmethoden.

Wat zijn jouw rechten?
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons.

ACtuele Openingstijden

We zijn open vanaf 29 april tot en met 1 september

Maandag tot en met vrijdag 
08.00 – 10.00
14.00 – 16.30
18.30 – 20.00

Zaterdag en zondag
13.00 – 17.00

Bij mooi weer
Bij extreem mooi weer doen wij ons best om de openingstijden te verruimen. Dit maken we op Facebook bekend.

Tijdens zwemlessen
Tijdens zwemlessen is het zwembad niet toegankelijk voor bezoekers.

Aanmelden als vrijwilliger

We zijn trots en we vervelen ons nooit
We zijn trots op ons zwembad, maar nog trotser op onze vrijwilligers. Ze onderhouden het groen, bereiden seizoenskaarten voor, draaien kassadiensten en maken de accommodatie schoon. We zoeken altijd vrijwilligers, dus als je geïnteresseerd bent en je hebt tijd over vul dan het formulier in.

Inschrijven voor zwemlessen

Vul het formulier in en ontvang een ontvangstbevestiging. We nemen contact met je op over het beginnen van de zwemlessen. Koop eerst een seizoenskaart en/of 10-lessenkaart via onze webshop, als je dat nog niet hebt gedaan.

Inschrijven voor zwemdiploma