Nieuws

Oprichting stichting Zwembad Onder Ons

Stichting Zwembad Onder Ons De Krim is een feit

Op vrijdag 27 mei 2016, werd door het zetten van de benodigde handtekeningen onder de statuten, de oprichting van de stichting Zwembad Onder Ons De Krim een feit. Onder het toeziend oog van het nieuwe stichtingsbestuur ondertekende afgelopen vrijdag notaris Froukje Tinselboer-Daamen de akte. Het doel van de stichting “Zwembad Onder Ons” is om een groot deel van de dagelijkse exploitatie en het beheer van het Zwembad in De Krim van de gemeente Hardenberg over te nemen en daardoor een meerwaarde te zijn voor de leefbaarheid voor het dorp en omstreken.

Toekomstvisie positief ontvangen

In 2014 heeft een werkgroep vanuit PB De Krim een plan van aanpak ingediend bij de gemeente voor het behoud van het openlucht zwembad in De Krim. De laatste twee jaren zijn in samenwerking met de gemeente de voortgang van het plan, de problemen, kansen en ontwikkelingen regelmatig besproken. Het plan is verder uitgewerkt in een toekomstvisie en op woensdag 2 mei 2016 is deze gepresenteerd aan B&W wat zeer positief ontvangen werd. Naast het overnemen van een groot deel van de exploitatie en verantwoordelijkheden gaat de stichting ook kijken hoe zij de maatschappelijke functie van het zwembad verder kan uitdiepen en hoe er verbinding gemaakt kan worden met vele andere ontwikkelingen in het dorp.

Dankzij veel vrijwilligers

Het punt waar de stichting nu staat was niet gelukt door de inzet van vele vrijwilligers. De vele werkzaamheden zijn niet onopgemerkt gebleven en hebben al geleidt tot veel positieve reacties, niet alleen uit het dorp (waar een grote draagkracht blijkt te zijn) maar ook van gemeentezijde (ambtenaren en wethouders). Met het oprichten van de stichting is er weer een belangrijke stap gezet en de Stichting Zwembad Onder Ons De Krim ziet de toekomst dan ook met veel vertrouwen tegemoet.